Julkinen alue
Telia Yhteisö
peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
TeroRe
Yhteisömanageri
Yhteisömanageri
 • 5463 custom-general.kudos
 • 5045 custom-general.replies
 • 44 custom-general.solutions

Ylläpito tiedottaa

Ylläpito on lukinnut tämän ketjun. Uusia kommentteja ei voi kirjoittaa

Tässä ketjussa kerromme mm. uusimmista muutoksista mitä tulee Yhteisöön ja sen toimintoihin, käytettävyyteen ja niin edelleen. Tässä ketjussa voit vapaasti kysyä ja kommentoida niinkuin aina 🙂 

Tero, Yhteisömanageri

Jos kommentti ratkaisi ongelmasi paina "Hyväksy ratkaisuksi" | Paina tykkää, jos pidit kommentista

Kuluttaja-asiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Yritysasiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Häiriötiedotteet ja -kartat 

Minun Telia -sovellus palveluiden hallinnointiin

 Telia 5G lähettiläät

Haluatko tietää ja oppia laitteista lisää 

158 vastausta
TeroRe
Yhteisömanageri
Yhteisömanageri
 • 5463 custom-general.kudos
 • 5045 custom-general.replies
 • 44 custom-general.solutions

Ylläpito on lukinnut tämän ketjun. Uusia kommentteja ei voi kirjoittaa

Tiedoksi Yhteisön jäsenille:

23.5.2018 alkaen päivitämme Yhteisön käyttöehtoja, löydät alta päivitetyt käyttöehdot kokonaisuudessaan. Kappale 4 Henkilötietojen käsittely on jatkossa näin:

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käyttäjän henkilötietoja voidaan yhdistää Telian asiakasrekisterissä oleviin Käyttäjän henkilötietoihin, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Keskustelufoorumin käyttäjäksi Telia-tunnuksilla.

 

Henkilötietoja käsitellään Telian tietosuojalausunnossa kuvatulla tavalla. Tietosuojalausunto luettavissa verkko-osoitteessa https://www.telia.fi/tietosuoja. Henkilörekisterin rekisterinpitäjänä toimii Telia Finland Oyj.

Jatkamalla Yhteisön käyttöä hyväksyt uudet päivitetyt käyttöehdot.

 

---

 

TELIA.FI–VERKKOSIVUSTON ASIAKASYHTEISÖÄ KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT

 

1. YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot koskevat Telia Finland Oyj:n (jäljempänä "telia") käyttäjälle tarjoamaa asiakasyhteisöä verkko-osoitteessa: www.telia.fi/yhteiso / (jäljempänä em. asiakasyhteisö = "Keskustelufoorumi").

 

2. REKISTERÖITYMINEN, KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

Käyttäjän rekisteröityessä Keskustelufoorumin käyttäjäksi Telia antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Keskustelufoorumia näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä voi rekisteröityä Keskustelufoorumin käyttäjäksi joko Telia-tunnuksilla tai sähköpostiosoitteella. Rekisteröityessään Käyttäjä voi myös valita itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti sekä olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle taholle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta käytöstä. Jos käyttäjätunnus ja salasana katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Käyttäjän on ilmoitettava asiasta viipymättä telian asiakaspalveluun. Telialla on tällöin oikeus sulkea pääsy ao. käyttäjätunnuksella Keskustelufoorumiin.

Käyttäjän tulee antaa Telialle oikeat ja ajan tasalla olevat tiedot Keskustelufoorumia koskevassa rekisteröintilomakkeessa, sisältäen rajoituksetta nimitiedot sekä sähköpostiosoitteen. Tämän lisäksi Käyttäjä voi halutessaan antaa Telialle tiettyjä lisätietoja, joiden oikeellisuus ja ajantasaisuus Käyttäjän on vastaavasti varmistettava. Edellä mainittuja tämän kappaleen mukaisia Käyttäjän ilmoittamia tietoja kutsutaan jäljempänä yhteisesti ”Henkilötiedot”. Käyttäjän tulee ilmoittaa Telialle mahdollisista muutoksista Henkilötietojaan koskien. Mikäli Käyttäjä ilmoittaa Telialle virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita Henkilötietoja rekisteröityessään Keskustelufoorumin käyttäjäksi tai mikäli Käyttäjän valitsema käyttäjätunnus on Telian käsityksen mukaan lain ja/tai hyvän tavan vastainen taikka loukkaa kolmannen oikeutta, Telialla on oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana käytöstä.

 

3. EVÄSTEET

Keskustelufoorumi tallentaa Käyttäjän sisäänkirjautumisen yhteydessä Käyttäjän niin halutessa Käyttäjän selaimen muistiin evästeen (engl. ”cookie”), joka sisältää Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Evästeen avulla Käyttäjän ei yleensä tarvitse syöttää käyttäjätunnustaan ja salasanaansa uudestaan, kun Käyttäjä käyttää Keskustelufoorumia. Mikäli Käyttäjä käyttää Keskustelufoorumia sellaiselta laitteelta, jota voivat käyttää muutkin henkilöt, Käyttäjän tulee tyhjentää ko. eväste selainmuistista Käyttäjän lopettaessa Keskustelufoorumin käyttämisen. Mikäli Käyttäjä ei tee ko. selainmuistityhjennystä, kolmas osapuoli voi käyttää Keskustelufoorumia Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käyttäjän henkilötietoja voidaan yhdistää Telian asiakasrekisterissä oleviin Käyttäjän henkilötietoihin, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Keskustelufoorumin käyttäjäksi Telia-tunnuksilla.

 

Henkilötietoja käsitellään Telian tietosuojalausunnossa kuvatulla tavalla. Tietosuojalausunto luettavissa verkko-osoitteessa https://www.telia.fi/tietosuoja. Henkilörekisterin rekisterinpitäjänä toimii Telia Finland Oyj.

 

5. KESKUSTELUFOORUMIN KÄYTTÖ

Keskustelufoorumilla Käyttäjä voi mm. kirjoittaa, lähettää, toimittaa, tallentaa ja muokata erilaisia viestejä. Viestit voivat sisältää telian hyväksymässä muodossa olevia liitteitä. Viesteistä ja liitteistä käytetään jäljempänä yhteisesti termiä ”Aineisto”.

Keskustelufoorumi on tarkoitettu ainoastaan keskustelukategorioiden kuvausten mukaiseen keskusteluun. Käyttäjä ei saa käyttää Keskustelufoorumia sellaisen sisällön julkistamiseen tai muuhun välittämiseen, 1) joka on totuudenvastaista, herjaavaa, siveetöntä tai muuten hyvän tavan ja/tai lain vastaista, 2) joka loukkaa kolmannen tahon mitä tahansa oikeutta (kuten immateriaalioikeutta ja/tai liikesalaisuutta) tai 3) joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Keskustelufoorumia tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai –suojaa tai haittaa Keskustelufoorumin käyttäjiä, muita kolmansia tai Teliaa. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää Keskustelufoorumia kaupankäyntiin, palvelujen tarjoamiseen tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen eikä toisena luonnollisena henkilönä esiintymiseen.

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Käyttäjä vastaa yksin kaikesta Keskustelufoorumiin toimittamastaan ja lähettämästään Aineistosta ja toimittamansa tai lähettämänsä Aineiston julkaisemiseen tai esittämiseen tarvittavien lisenssien, oikeuksien ja lupien hankkimisesta.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Telialle tai kolmannelle osapuolelle tämän kohdan vastaisesta käytöstä aiheutuneet kustannukset ja vahingon, Käyttäjä on lisäksi Suomen lain mukaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa levittämänsä Aineiston sisällöstä.

 

6. AINEISTON POISTAMINEN JA KÄYTÖN ESTÄMINEN

Mikäli Käyttäjän Keskustelufoorumiin toimittama Aineisto tai sen osa on sovellettavan lain, hyvän tavan, Keskustelufoorumin sääntöjen ja/tai näiden käyttöehtojen vastainen, Telialla on oikeus 1) poistaa Käyttäjän Aineisto Keskustelufoorumista, 2) estää Aineiston julkistaminen ja välittäminen Keskustelufoorumin kautta tai 3) estää Käyttäjän mahdollisuus käyttää Keskustelufoorumia. Telialla on oikeus toteuttaa em. toimia myös muusta perustellusta syystä, kuten tuomioistuimen antaman keskeyttämismääräyksen perusteella tai sen perusteella, että Telia muuttaa yleisesti Keskustelufoorumia ja sen sisältöä. Telia pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle esimerkiksi Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, mikäli Telia on poistanut Käyttäjän Keskustelufoorumiin toimittaman Aineiston, estänyt Aineiston julkistamisen ja välittämisen muille Keskustelufoorumin käyttäjille ja/tai estänyt Käyttäjän mahdollisuuden käyttää Keskustelufoorumia.

 

7. KESKUSTELUFOORUMIN TARJONTA ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA KESKUSTELUFOORUMIN MUUTTAMINEN

Käyttäjä ymmärtää sen, että Telia tarjoaa Keskustelufoorumin Käyttäjän käyttöön ilman erillisen vastikkeen maksamista ja ettei Telialla ole mahdollisuutta tarkistaa Keskustelufoorumille lähetetyn Aineiston sisältöä, oikeellisuutta, lain vastaisuutta tai muita ominaisuuksia.

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Keskustelupalsta tarjotaan Käyttäjälle ”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuita sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa, omistusoikeudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta: Telia ei takaa sitä, että 1) Keskustelufoorumi täyttää käyttäjän vaatimukset ja odotukset, 2) Keskustelufoorumi on jatkuvasti saatavilla, 3) Keskustelufoorumiin Aineistot tai niiden sisällöt ovat oikeita, tarkkoja, luotettavia tai lainmukaisia eikä sitä että 4) Keskustelufoorumilla mahdollisesti esiintyvät tai Keskustelufoorumin käyttöä koskevat virheet korjataan.

Telialla on yksipuolinen oikeus muuttaa Keskustelufoorumia (mukaan lukien rajoituksetta Keskustelufoorumin ulkoasu ja sen mikä tahansa sisältö) tai lopettaa Keskustelufoorumin ylläpitäminen osittain tai kokonaan.

 

8. VASTUUNRAJOITUS

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Telia ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua esimerkiksi 1) Keskustelufoorumin käytöstä (mukaan lukien rajoituksetta Keskustelufoorumin sisältämät virheelliset tiedot), 2) siitä, ettei Keskustelufoorumi ole ollut yleisesti taikka yksittäisen Käyttäjän osalta käytettävissä, 3) siitä, että Telia on poistanut Keskustelufoorumista Aineistoa kohdan 6 mukaisesti tai 4) siitä, että Telia on yksipuolisesti lopettanut Keskustelufoorumin tarjoamisen taikka rajoittanut sitä.

 

9. TIETOTURVA

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Telia ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Keskustelufoorumia käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten tai muiden vastaavien haittojen Telialle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

 

10. EHTOJEN MUUTOKSET

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Telialla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Telia ilmoittaa Käyttäjälle uusista käyttöehdoista vähintään kahta (2) viikkoa ennen niiden voimaantuloa Keskustelufoorumissa olevalla ilmoituksella, asiakastiedotteella, asiakkaille toimitettavissa asiakaslehdissä ja/tai muulla Telian hyväksi katsomalla tavalla. Jatkamalla Keskustelufoorumin käyttöä uusien käyttöehtojen tultua voimaan Käyttäjä hyväksyy uudet käyttöehdot.

 

11. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO JA KESKUSTELUFOORUMIN LOPETTAMINEN

Telialla on oikeus poistaa Käyttäjälle antamansa näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus ilman mitään Käyttäjälle annettavaa ilmoitusta, mikäli 1) Käyttäjä rikkoo tai Telialla on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja, 2) Telia päättää lopettaa Keskustelufoorumin tarjoamisen tai 3) Telia päättää rajoittaa Keskustelufoorumin tarjoamista osittain tai yksittäisen Käyttäjän osalta. Samassa yhteydessä päättyy automaattisesti myös Käyttäjän ja Telian välinen näiden käyttöehtojen mukainen sopimus Keskustelufoorumin käyttämisestä.

 

12. KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Keskustelufoorumin käyttöoikeutta kolmannelle ilman Telian etukäteistä kirjallista suostumusta. Telialla on oikeus siirtää Keskustelufoorumi ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Telian kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Telian ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

 

13. MUUT EHDOT

Näiden käyttöehtojen lisäksi sovelletaan Telian palveluiden yleisiä toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille, jotka ovat löydettävissä seuraavasta verkko-osoitteesta: https://www.telia.fi/toimitusehdot

Mikäli nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa em. yleisten ehtojen kanssa, näitä käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti.

Tero, Yhteisömanageri

Jos kommentti ratkaisi ongelmasi paina "Hyväksy ratkaisuksi" | Paina tykkää, jos pidit kommentista

Kuluttaja-asiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Yritysasiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Häiriötiedotteet ja -kartat 

Minun Telia -sovellus palveluiden hallinnointiin

 Telia 5G lähettiläät

Haluatko tietää ja oppia laitteista lisää 

TeroRe
Yhteisömanageri
Yhteisömanageri
 • 5463 custom-general.kudos
 • 5045 custom-general.replies
 • 44 custom-general.solutions

Ylläpito on lukinnut tämän ketjun. Uusia kommentteja ei voi kirjoittaa

Yhteisöalustassa on havaittu seuraavat viat:

 

1) Kun täppäät "Katso mitä kaikkea voit tehdä Yhteisössä" -palkin nuolipainiketta niin aukeavassa näkymässä tämä kyseinen komponentti sekoaa:

 

yhteisö.png

 

2) Harmaan yhteisökuvan alapuolella oikeassa reunassa on normaalisti profiilivalikko jonka kautta löydät mm. oman profiilin asetukset. Tätä valikkoa ei näy tällä hetkellä. Uloskirjaus onnistuu kun siirryt telia.fi -sivustolle ja kirjaudut siellä ulos. Tai vaihtoehtoisesti annat automaattisen aikakatkaisun hoitaa uloskirjauksen (tapahtuu jos et tee mitään Yhteisössä neljään tuntiin).

 

Viat ilmenevät sekä Internet Explorerilla että Mozillalla. Chromella ja Safarilla toimii normaalisti.

 

Ongelmat ovat tutkinnassa alustatoimittajalla. Pahoittelut ongelmasta.

 

Edit 16.5. Yllä mainitut viat on nyt korjattu.

Tero, Yhteisömanageri

Jos kommentti ratkaisi ongelmasi paina "Hyväksy ratkaisuksi" | Paina tykkää, jos pidit kommentista

Kuluttaja-asiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Yritysasiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Häiriötiedotteet ja -kartat 

Minun Telia -sovellus palveluiden hallinnointiin

 Telia 5G lähettiläät

Haluatko tietää ja oppia laitteista lisää 

TeroRe
Yhteisömanageri
Yhteisömanageri
 • 5463 custom-general.kudos
 • 5045 custom-general.replies
 • 44 custom-general.solutions

Ylläpito on lukinnut tämän ketjun. Uusia kommentteja ei voi kirjoittaa

Tänään astuivat voimaan uudet EU:n tietosuoja-asetukset. Yhteisöalustaan on tullut tämän myötä muutama uusi toiminnallisuus:

 

 1. Voit tarkastella IP-osoitteita joista tunnuksillasi on kirjauduttu Yhteisöön. Voit halutessasi myös nollata listauksen
 2. Voit ladata koneluettavassa muodossa henkilökohtaiset tietosi
 3. Voit ladata koneladattavassa muodossa kirjoitukset ja kuvat jotka olet Yhteisöön kirjoittanut ja ladannut

Uudet toiminnallisuudet löytyvät profiilisi asetuksista kohdasta Henkilökohtaiset tiedot. Löydät ohjeet näiden käyttämiseen Apu-osiosta joka taasen löytyy oman profiilivalikkosi kautta:

 

Screen Shot 2018-05-25 at 15.14.06.png

 

Yhteisöalustaan on tullut myös uudistus tilanteisiin, joissa haluat lopettaa Yhteisön käyttämisen. Aikaisemminkin nimimerkki, avatar-kuva, allekirjoitus sekä henkilökohtaiset tiedot poistuivat jos jäsenyys poistettiin mutta mahdollisiin lainattuihin viesteihin nimimerkki jäi vielä näkyviin. Nyt jatkossa käyttäjän anonymisointi toimii siis oikein.

 

Jos päätät lopettaa Yhteisön käyttämisen ja haluat poistaa tilisi niin laita minulle yksityisviesti ja me poistamme tietosi. Tämä tapahtuu 30 vuorokauden sisällä pyynnöstä. Huomioithan, että poistamme henkilökohtaiset tietosi mutta viestit, joita ehkä olet kirjoittanut eri keskusteluihin, ne säilyvät täällä edelleen. Niitä ei voi kuitenkaan yhdistää sinuun koska niistä poistetaan käyttämäsi nimimerkki, avatar-kuva sekä allekirjoitus.

Tero, Yhteisömanageri

Jos kommentti ratkaisi ongelmasi paina "Hyväksy ratkaisuksi" | Paina tykkää, jos pidit kommentista

Kuluttaja-asiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Yritysasiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Häiriötiedotteet ja -kartat 

Minun Telia -sovellus palveluiden hallinnointiin

 Telia 5G lähettiläät

Haluatko tietää ja oppia laitteista lisää 

TeroRe
Yhteisömanageri
Yhteisömanageri
 • 5463 custom-general.kudos
 • 5045 custom-general.replies
 • 44 custom-general.solutions

Ylläpito on lukinnut tämän ketjun. Uusia kommentteja ei voi kirjoittaa

Meistä tuli reilu vuosi sitten Telia ja tässä yhteydessä Sonera Klaani muuttui Telia Yhteisöksi. Se, mitä emme muuttaneet oli arvonimet, ne jäi muuttamatta koska meillä oli silloin käynnissä hanke jossa mietittiin muitakin uudistuksia. Tämä hanke kuopattiin sitten matkan varrella ja tästä syystä arvonimet jäivät elämään kuten ne Klaanin aikana olivat.

 

Olen saanut arvonimistä palautetta matkan varrella ja nyt lopultakin ne on uudistettu, tästä päivästä alkaen. Nämä eivät tosin ole lopulliset vaan väliaikaiset, näillä mennään loppuvuosi sekä jonkin matkaa ensi vuoden alkuakin vielä. Vaihdamme ne myöhemmin uusiin sen jälkeen, kun olemme kanssasi rakentaneet uuden hienon Yhteisön, tästä lisää myöhemmin.

 

Mitä mieltä olet nyt tästä pienestä viilauksesta? 😎

Tero, Yhteisömanageri

Jos kommentti ratkaisi ongelmasi paina "Hyväksy ratkaisuksi" | Paina tykkää, jos pidit kommentista

Kuluttaja-asiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Yritysasiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Häiriötiedotteet ja -kartat 

Minun Telia -sovellus palveluiden hallinnointiin

 Telia 5G lähettiläät

Haluatko tietää ja oppia laitteista lisää 

TeroRe
Yhteisömanageri
Yhteisömanageri
 • 5463 custom-general.kudos
 • 5045 custom-general.replies
 • 44 custom-general.solutions

Ylläpito on lukinnut tämän ketjun. Uusia kommentteja ei voi kirjoittaa

Yhteisö saavutti hetki sitten 50 000 jäsenen rajan ja halusimme tätä juhlistaa uudella teemakuvalla. Halusimme vaihtaa sen mahdollisimman lähellä tätä rajapyykkiä joka tarkoitti samalla sitä, että päivitys piti tehdä nyt poikkeuksellisesti päivällä. Tästä aiheutui pieni katkos Yhteisön käyttämiseksi ja voi olla, että jouduit kirjautumaan tänne uudelleen.

 

Pahoittelut tästä mutta mielestämme tämä rajapyykki on niin hieno asia että päätimme tehdä tämän nyt tässä kohtaa 🙂

Tero, Yhteisömanageri

Jos kommentti ratkaisi ongelmasi paina "Hyväksy ratkaisuksi" | Paina tykkää, jos pidit kommentista

Kuluttaja-asiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Yritysasiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Häiriötiedotteet ja -kartat 

Minun Telia -sovellus palveluiden hallinnointiin

 Telia 5G lähettiläät

Haluatko tietää ja oppia laitteista lisää 

TeroRe
Yhteisömanageri
Yhteisömanageri
 • 5463 custom-general.kudos
 • 5045 custom-general.replies
 • 44 custom-general.solutions

Ylläpito on lukinnut tämän ketjun. Uusia kommentteja ei voi kirjoittaa

Teimme viime yönä Yhteisöön muutaman parannuksen:

 

 • Kun alat kirjoittamaan viestiä tänne foorumin puolelle niin viestieditorissa näkyy varoitusteksti, jossa muistutetaan Yhteisön olevan julkinen nettiyhteisö ja että ei kannata postailla omia henkilökohtaisia tietoja
 • Kun luet blogia ja jos siellä on paljon kommentteja niin voit siirtyä sivulta toiseen myös artikkelin yläreunasta. Aiemmin nämä painikkeet olivat vain artikkelin alareunassa
 • Jatkossa Yhteisön kuvituskuva, ns. herokuva on etusivulla täysikokoinen ja kaikilla muilla sivuilla se on matalampi ja näin ylös/alas-suunnassa scrollattavaa on jonkin verran vähemmän

Joko huomasit parannukset ja mitä olet niistä mieltä? 🙂

Tero, Yhteisömanageri

Jos kommentti ratkaisi ongelmasi paina "Hyväksy ratkaisuksi" | Paina tykkää, jos pidit kommentista

Kuluttaja-asiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Yritysasiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Häiriötiedotteet ja -kartat 

Minun Telia -sovellus palveluiden hallinnointiin

 Telia 5G lähettiläät

Haluatko tietää ja oppia laitteista lisää 

TeroRe
Yhteisömanageri
Yhteisömanageri
 • 5463 custom-general.kudos
 • 5045 custom-general.replies
 • 44 custom-general.solutions

Ylläpito on lukinnut tämän ketjun. Uusia kommentteja ei voi kirjoittaa

Muutamissa keskusteluissa on tullut esille viimeisten kuukausien aikana, että Yhteisön selaaminen on hidasta. Olemme tätä selvittäneet yhdessä alustatoimittajan kanssa. Olemme optimoineet useita komponentteja ja niin edelleen. Lopulta vika paikallistettiin elementtiin, joka listaa tykätyimmät jäsenet sekä eniten ratkaisseet jäsenet. Otimme elementin viime yönä pois ja se ratkaisi hidasteluongelman suurimmaksi osaksi, nyt selaaminen varsinkin keskusteluiden välillä on nopeaa.

 

Jatkamme asian parissa kuitenkin edelleen, optimoimme seuraavaksi kuvia ja muita komponentteja parantaaksemme käyttökokemusta edelleen. Tutkimme myös tuota poistamaamme elementtiä ja pyrimme tuomaan sen viilattuna myöhemmin takaisin.

Tero, Yhteisömanageri

Jos kommentti ratkaisi ongelmasi paina "Hyväksy ratkaisuksi" | Paina tykkää, jos pidit kommentista

Kuluttaja-asiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Yritysasiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Häiriötiedotteet ja -kartat 

Minun Telia -sovellus palveluiden hallinnointiin

 Telia 5G lähettiläät

Haluatko tietää ja oppia laitteista lisää 

peekotu
Vakiokalustoa ☆
 • 65 custom-general.kudos
 • 220 custom-general.replies
 • 2 custom-general.solutions

Ylläpito on lukinnut tämän ketjun. Uusia kommentteja ei voi kirjoittaa

Kyllä ainakin itselläni ttoimii nyt nopeammin kuin aikaisemmin eron huomaa jo nyt,joten oikeaan suuntaan selkeästi menty. Hyvää työtä.

TeroRe
Yhteisömanageri
Yhteisömanageri
 • 5463 custom-general.kudos
 • 5045 custom-general.replies
 • 44 custom-general.solutions

Ylläpito on lukinnut tämän ketjun. Uusia kommentteja ei voi kirjoittaa

@TeroRe@  kirjoitti:

Muutamissa keskusteluissa on tullut esille viimeisten kuukausien aikana, että Yhteisön selaaminen on hidasta. Olemme tätä selvittäneet yhdessä alustatoimittajan kanssa. Olemme optimoineet useita komponentteja ja niin edelleen. Lopulta vika paikallistettiin elementtiin, joka listaa tykätyimmät jäsenet sekä eniten ratkaisseet jäsenet. Otimme elementin viime yönä pois ja se ratkaisi hidasteluongelman suurimmaksi osaksi, nyt selaaminen varsinkin keskusteluiden välillä on nopeaa.

 

Jatkamme asian parissa kuitenkin edelleen, optimoimme seuraavaksi kuvia ja muita komponentteja parantaaksemme käyttökokemusta edelleen. Tutkimme myös tuota poistamaamme elementtiä ja pyrimme tuomaan sen viilattuna myöhemmin takaisin.


Tiedoksi:

 

Olemme optimoineet kuvia Yhteisön etusivulta mutta näillä toimenpiteillä ei ole ollut käytännön merkitystä. Jatkamme selvittelyä alustatoimittajan kanssa mm. etusivulla käytössä olevien komponenttien suhteen.

Tero, Yhteisömanageri

Jos kommentti ratkaisi ongelmasi paina "Hyväksy ratkaisuksi" | Paina tykkää, jos pidit kommentista

Kuluttaja-asiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Yritysasiakkaat: Apua ongelmatilanteisiin

Häiriötiedotteet ja -kartat 

Minun Telia -sovellus palveluiden hallinnointiin

 Telia 5G lähettiläät

Haluatko tietää ja oppia laitteista lisää 

peekotu
Vakiokalustoa ☆
 • 65 custom-general.kudos
 • 220 custom-general.replies
 • 2 custom-general.solutions

Ylläpito on lukinnut tämän ketjun. Uusia kommentteja ei voi kirjoittaa

Muutos minkä olette tehneet on itsestäni nyt huonontanut näitä sivuja. Eli tänään huomasin,että viesteissä ei ole enää kellon aikaa milloin viesti on laitettu vaan kun selaa uusimpi lukee vain eilinen. Itse kun käyn päivittäin katsomassa mitä uutta, oli helppo kun muisti milloin oli käynyt viimeksi niin selasi vaan siihen kellon aikaa ja katsoi kaikki tänän jälkeen on uusia itselleni. Ei ole itse viesteissäkään enää noita.

 

Nyt pitää muistaa mikä oli viimeisin viesti minkä luin mistä ketjusta kun aamulla katselee mitä uutta tullut. Voisiko noihin viesteihin saada takaisin kellon ajat. Näistä myös hyvä seurata miten nopeasti noihin viesteihin vastaillaan telian puolelta tai yleensäkin miten jakautuu ja milloin ollaan aktiivismpia keskustelussa.

 

EDIT Tero: Muokkasin otsikon