User Activity

Tiedustelen onko Sonerakaupassa saatavissa otsikko konetta ja millaisilla ehdoilla?