Tietojen säilytys / luovutus


Hei

 

Haluaisin tietää miten kauan Telia, tai muut operaattorit säilyttävät asiakkaidensa IP-osoitteen haltijatietoja. Eli kuka on käyttänyt mitäkin IP-osoitetta tiettyyn kellonaikaan ja niin edelleen.

 

Haluaisin myös tietää millä perusteella näitä tietoja luovutetaan, on kyse sitten organisaatiosta tai viranomaisesta.


12 kommenttia

Kunniamerkki +14

Kannattaa tutustua alkuun vaikka tuohon https://www.telia.fi/tietosuoja-ja-tietoturva/tietosuojalausunto sekä https://www.telia.fi/tietosuoja-ja-tietoturva/rekisteriselosteet/internetpalveluiden-asiakastietokanta


Siellä on yhteystiedot erikseen sitten mm. lakiasioille ja rekisteritietopyynnöille. Suoranaisti mitään aikamäärettä siellä ei mainita.

Okei, kiitos.

 

Vähän tarkempaa tietoa pitäisi saada. Laissa käsittääkseni säilytysvelvollisuus on määritelty 6 kuukauden pituiseksi, mutta joka puolella on eri tietoa.

Moikka @HellouWorld ja tervetuloa Yhteisöön! 

@tilaston linkkaamista sivuista löytyykin jo hyvin informaatiota tuosta tietojen luovutuksesta, käsittelystä ja muusta tärkeästä. :) 

IP-tiedot ovat saatavilla viimeisen kolmen kuukauden ajalta.


Mikäli haluat omia tietojasi tarkistaa, voit tehdä sen kirjeitse osoitteeseen 
Telia Finland Oyj,
Asiakaspalautteet
PL 0400, 00051 Telia

Hei, 

 

kiitos vastauksesta. Miksi laissa sähköisen viestinnän palveluista...

 

"157 § Velvollisuus säilyttää tiedot viranomaistarpeita varten"

 

...lukee, että tietoja on säilytettävä 9 kuukautta. Vai onko jotain mitä en ymmärrä?

Laitoin tästä kyselyä eteenpäin, palaan kun saan tarkentavat tiedot. :) 

Kiitos paljon! :)

Käyttäjätaso 6
Kunniamerkki +17

Moi kaikille! Tässäpä hieman tarkentavaa vastausta, joka toivon mukaan selventää asiaa paremmin.


 


Eli tietoyhteiskuntakaaren 157:n nojalla teleyrityksellä on velvollisuus säilyttää välitystietoja viranomaistarvetta varten. Esim. IP-osoitteita säilytetään 9 kk ajan. Tästä rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan viranomaisille ja ainoastaan viranomaisen pyynnöstä. Käytännössä silloin kun on kyse vakavista rikoksista ja niiden selvittämisestä.


 


Edellä mainitun lisäksi voimme käsitellä ja säilyttää välitystietoja myös omaa tarvetta varten, esim. laskutukseen ja vianselvitykseen liittyen. Tälle ei ole laissa säädetty säilytysaikaa, vaan määrittelemme säilytysajan omista lähtökohdistamme käsin. Me olemme määrittäneet IP-osoitteiden säilytysajaksi 3 kk, emmekä siis käsittele 3 kk vanhempia välitystietoja omiin tarkoituksiimme.


 


Mikäli IP-osoitteen tilaajan yhteystiedot on luovutettu tekijänoikeuden haltijalle, tieto luovutuksesta tallennetaan kyseisen asiakkaan asiakastietoihin ja tämä tieto säilytetään asiakkaan tiedoissa niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Tietojen luovutus tapahtuu aina markkinaoikeuden ratkaisun nojalla ja asiakkaan tietoihin tallennetaan silloin ratkaisunumero sekä tieto mitä tietoja on luovutettu ja kenelle.


 


Markkinaoikeuden ratkaisun tarkoittamia IP-osoitteita ja tilaajatietoja ei haeta TYK 157:n nojalla tallennettavista tiedoista vaan niistä, jotka ovat tallessa teleyrityksen omaan tarpeeseen eli tällä hetkellä tiedoista, jotka ovat max 3 kk vanhoja.


 


Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän muistio koskien välitystietojen säilytysvelvollisuutta, löytyy osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80111/Raportit%20ja%20selvitykset%209-2017.pdf?sequence=1 Siihen kannattaa tutustua mikäli haluaa päästä vielä tarkemmin "kärryille" mistä on kyse. 

Käyttäjätaso 2
Kunniamerkki +8

Tuossa on tosiaan mielenkiintoista huomata se, että telia ja muutkaan operaattorit eivät olisi saaneet antaa noita tietoja tekijänoikeusrikoksissa koska ne ovat enintään 2 vuotta vankeutta ja tuossa mainitaan saa luovuttaa kun on vähintään 2 vuotta vankeutta rangaistus. Mielenkiintoista nähdä kaatuuko kaikki jutut korkeimmassa oikeudessa tuohn seikkaan.

Itselläni tarve noille tiedoille on juuri nyt toisen asian vuoksi joten mielenkiintoista nähdä ehdinkö saada tiedot. Tein hakemuksen ajoissa 2kk sitten ja tietoja hain 28.12  mutta telia kadotti pyynnön ja nyt tuon 3 kk takia on kaksi päivää aikaa saada tieto ennekuin telia poistaa tiedot( tai no säilyttää edelleen mutta ei luovuta niitä kun ei ole tuosta rikoksesta kyse ja 9 kk velvollisuutta antaa tietoja )

 

Joten nyt käsitän näin telia säilyttää niitä tietoja tuon lain vaatiman ajan mutta ilman rikokseen liittyvää ( oikeuden vaatimaa ja vakavaa rikosta mikä tekijäoikeusrikos ei ole ) nuo tiedot saa vain 3 kk ajalta asiakas itselleen jos on muihin asioihin liittyvää tarvetta.

 

Pitää seurata mitenkä käy tuossa tekijänoikeusjutussa kun on paljon lukenut noista lakimiesten lähettämistä karhukirjeistä missä ihmisiä vaaditaan maksaan laittomasta jakelusta. Jos nyt korkein oikeus tosiaan lukee lakia oikein kaikki tiedot mitkä nuo lakimiet ovat saaneet ip osotteista millä ovat rahaa hakeneet maksuun ovat laittomasti saatuja tietoja joten se loppuisi siihen tuo bisnes.

Käyttäjätaso 2
Kunniamerkki +8

Ehtisin saamaan tiedot tänään meni tiukalle, mutta onneksi kun tiedot päätyivät 2 kk jälkeen telialla oikealle henkilölle teki nopeaa työtä kiitos siitä. Tiedot olivat vielä sellaiset mitkä pitikin eli ip osoite oli sama kuin omat tietoni näyttivät, joten olin kyseisessä asiassa oikeassa ja telian tiedot varmistivat tämän kyseisessä asiassa..

Käyttäjätaso 6
Kunniamerkki +17

@peekotu kirjoitti:

Ehtisin saamaan tiedot tänään meni tiukalle, mutta onneksi kun tiedot päätyivät 2 kk jälkeen telialla oikealle henkilölle teki nopeaa työtä kiitos siitä. Tiedot olivat vielä sellaiset mitkä pitikin eli ip osoite oli sama kuin omat tietoni näyttivät, joten olin kyseisessä asiassa oikeassa ja telian tiedot varmistivat tämän kyseisessä asiassa..
Hieno juttu että sait tiedot ja homma on kunnossa!

Hei Merja

 

Minä haluaisin tietää poliisin tiedonsaantioikeudesta, eli poliisilain neljännen luvun kolmannen pykälän toisesta momentista:

 

"Poliisilla on yksittäistapauksessa oikeus pyynnöstä saada teleyritykseltä ja yhteisötilaajalta yhteystiedot sellaisesta teleosoitteesta, jota ei mainita julkisessa luettelossa, taikka teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöivät tiedot, jos tiedot ovat tarpeen poliisille kuuluvan tehtävän suorittamiseksi. Poliisilla on vastaava oikeus saada postitoimintaa harjoittavalta yhteisöltä jakeluosoitetietoja."

 

Joskus oli juttua (2013?) siitä että poliisi saa IP-osoitteen haltijan tietoonsa mihin tahansa poliisitehtävään ihan vain käytännössä kysymällä. Onko tähän tullut muutosta siltä osin, että vaatimukset ovat samat kuin mitä pakkokeinolaissa, poliisilaissa ja tietoyhteiskuntakaaressa televalvonnan vaatimusten osalta säädetään?

Moi @Tunnuspunnus ja tervetuloa Yhteisöön! Nyt mennään sen verran syvälle lakien ja pykälien maailmaan, että tämä kysymys kannattaa osoittaa suoraan poliisiviranomaisille. Heiltä saat varmasti tarkempaa tietoa poliisin tiedonsaantioikeuksiin liittyen. Meidän osalta voin kommentoida sen verran, että noudatamme toki kaikkia teleoperaattoreita koskevia lakeja ja asetuksia ja toimimme niiden mukaisesti.

Vastaa