Telian toimittama asukasverkko TOAS:lle, dataa datajumalille

  • 24 November 2017
  • 0 kommenttia
  • 36 katselukertaa

Tässä on taulukoiden yksiköt: 
X-akseli (kaikki): Aikajana (23. syyskuusta 2014 - 8. helmikuu 2015, TOASNETin tarina päättyi 9.2.2015)

Y-akselit:
Downstream multithread: Mbps (Mega bits per second)
Upstream multithread: Mbps (Mega bits per second)
DNS response times: ms (millisecond)
Failed DNS queries: % (percent)
RTP jitter up: ms (millisecond)
RTP jitter down: ms (millisecond)
UDP latency: ms (millisecond)
UDP packet loss: % (percent)
Website load times: s (second)
Failed web requests: % (percent)

.CSV tiedostot sisältävät saman datan kuin itse graafit.

Tietoa miten data on kerätty:

Downstream Multithread:
Avataan useita testilatauksia (eri palvelimet, varmistus, että yksittäisen epäonnistuminen ei vaikuta dataan)
5 kertaa päivässä, mittaus tapahtuu tasatunnin aikana, jotka valitaan satunnaisesti 00-24 väliltä. Päivän tulos on keskiarvo

Upsteam multithread:
Lähetetään useita testitiedostoja yhtäaikaa (eri palvelimet, varmistus, että yksittäisen epäonnistuminen ei vaikuta dataan)
5 kertaa päivässä, mittaus tapahtuu tasatunnin aikana, jotka valitaan satunnaisesti 00-24 väliltä. Päivän tulos on keskiarvo

DNS response times:
Mitataan DNS palvelimen vasteaika pingaamalla se päivän aikana 14 kertaa, jonka testiaika ajoittuu aamusta iltaan.
Päivän tulos on keskiarvo

Failed DNS queries:
Vasteaika mittauksen epäonnistuminen nostaa päivän prosenttiarvoa. Eli jos DNS palvelin ei vastaa pingiin, niin paketti
lasketaan hävikiksi.

RTP jitter up:
Testataan RTP-protokollan lähetysvasteaikoja 14 kertaa päivässä, jonka testiaika on aamusta iltaan.
Tarkoituksena on tarkastella VOIP ja QoS toimintaa.

RTP jitter down:
Testataan RTP-protokollan vastaanottovasteaikoja 14 kertaa päivässä, jonka testiaika on aamusta iltaan.
Tarkoituksena on tarkastella VOIP ja QoS toimintaa.

UDP latency:
Testataan UDP-protokollalla paketin vaste-aikoja 24 kertaa päivässä tasatunnein.
Tätä arvoa käytetään yhteyden vasteaika tarkkailuun.

UDP packet loss:
Jos ylläolevan testin paketti häviää, niin sen tulos jää tänne.
Päivän arvo 100% tarkoittaa koko päivän mittaista verkkokatkosta ja pienemmät
yksittäisiä pakettihäviöitä tai pitempiaikaista verkkokatkosta.

Website load times:
Testataan kuinka nopeasti verkkosivu aukeaa. Arvoon vaikuttaa ISP:n palomuurin toiminta
eli jos ollaan lähellä UDP latenssia, niin palomuuri ei juurikaan hidasta yhteyksiä. Huomattavasti
suurempi arvo kertoo palomuurin olevan pullonkaulana. Mittaus tehdään aamusta iltaan

Failed Web Requests:
Onnistuiko websivun lataus? Yleensä kertoo verkkokatkoksista, mutta jos UDP paketit ovat menneet
perille, mutta sivuston lataus epäonnistunut, niin testisivusto on kaatunut. (verkkokatkos varmistus)

Kohde: Tampere, Hervanta, Tekniikankatu 10-16,

Liittymä: 100Mbits down & up

Telia tekniikka: 10Gbit valokuidut talojakamoon (tieto vuodelta 2015), 1Gbit kytkin nopeus Cat5/Cat5e talokaapelointia pitkin, ohjelmallinen asiakasnopeus rajoitus

 

Mittaus tehdään vain kun muut laitteet ovat idlenä (Wan-porttiin menevä liikenne kuorma alle 5% asetetusta arvosta), jolloin muut laitteet eivät vaikuta mittausdataan.


Disclaimer: Satunnaiset piikit tai datan puuttuminen päivältä todennäköiset johtuvat suurelta osin sisäverkossa tapahtuneista muutoksista. Näistä ei ole erillistä kirjanpitoa olemassa.

 

Hakemisto datalle, dataa ilmestyy lähinnä kerran vuodessa tammikuussa.

 

Kausi 2017:

TBA, tammikuussa

 

Kausi 2016:

All data gone

 

Kausi 2015:

Downstream:

 

Downstream_multithread_2015-2016.csv

 

 

Upstream_multithread_2015-2016.csv

 

DNS_response_times-2015-2016.csv

 

 

Failed_DNS_Queries_2015-2016.cvs

 

RTP_jitter_down_2015-2016.cvs

 

RTP_jitter_up_2015-2016.cvs

 

UDP_latency_2015-2016.cvs

 

UDP_packet_loss_2015-2016.cvs

 

Website_load_times_2015-2016.csv

 

Failed_web_requests_2015-2016.cvs

 

 

 

 


0 vastausta

Ei vielä vastauksia. Ole sinä ensimmäinen ja vastaa, kysy tai kommentoi!

Vastaa