netti-TVstä puuttuu tekstitys

  • 11 December 2014
  • 1 kommentti
  • 0 katselukertaa

IPTV:n kaikkiin kanaviin ei tule tekstiä. mm 8.2 klo 19.30 netti ei toiminut ensinkään ja 21.10 ei tullut tekstiä. Myöskään 13.2 ainakaan kanavalla Teema ei ollut tekstia 15.30. Antennilähetyksissä kaikki toimii ilman kuvan nykimistä.

1 kommentti

Ilmoita toimimattomasta Koti TV:stä Vikapalveluun joko soittamalla 0206 90101 (sano "Koti TV ei toimi" ja siitä ohjeiden mukaan eteenpäin) tai TV-palvelujen vikailmoituslomakkeella.

Tekstityksen väliaikainen puuttuminen johtuu yleensä siitä, että kanavan alkuperäisestä lähetyksestä puuttuu tekstitys.

Vastaa