User Activity

Hei,Asun Palokassa Piilolan (40270) alueeella Kallentie 5, minne ilmansuuntaan kannattaisi 4 G reitin sijoitta...