5 asiaa, jotka jokaisen pitää tietää 5G:n turvallisuudesta

  • 29 September 2021
  • 0 kommenttia
  • 292 katselukertaa

Käyttäjätaso 3
Kunniamerkki +4

5G:n turvallisuus mietityttää sekä puhelimen käyttäjiä että suomalaisen verkkoinfran turvallisuudesta vastaavia viranomaisia. Miten 5G on suojattu ja miten tietoni on turvattu? Kokosimme viisi tärkeintä pointtia.

 

1. 5G parantaa verkon tietoturvaa

 

Vanhemmissa verkoissa turvallisuus on suunniteltu etupäässä tietoliikenteen salauksella. 5G on luonteeltaan tietoturvallisempi. Kun 5G-tukiasema ja ydinverkko muodostavat yhteyden toisiinsa, ne samalla todentavat ja tunnistavat toisensa. 5G yhdistää tukiaseman, ydinverkon ja itse laitteen turvallisuusominaisuudet. Näin ei ole aiempien sukupolvien verkossa. Myös käyttäjän oman laitteen sovelluskerroksessa on lisäsuojaus.

5G:n tärkeimpiä ominaisuuksia on se, että verkko voidaan viipaloida. Esimerkiksi yrityksellä voi olla oma viipaleensa. Jokainen viipale on ikään kuin oma erillinen verkkonsa, ja jokaisen verkon tietoturva- ja tiedonkäsittely voi olla erilainen. Yritykset voivat myös rakentaa itselleen yksityisiä 5G-verkkoja, esimerkiksi tuotantolaitoksen tai teollisuusalueen sisälle.

5G:hen on kehitetty tietoturvasuojauksia, joilla pystytään tunnistamaan esimerkiksi IoT-laitteissa tai verkon liikenteessä tapahtuvat haitalliset muutokset. Verkko kehittyy älykkäämmäksi ja suojaa käyttäjiä, jotka itse eivät ole yhtä hyviä suojautumaan.

Tietoturvariskit korostuvat, kun 5G-verkkoon kytketään yhä enemmän erilaisia laitteita ja yhteiskunnan toiminnot siirtyvät verkkoon entistä laajemmin. Telia kehittää turvallisuuskäytäntöjä yhteistyössä lainsäätäjän ja viranomaisten kanssa. Telian 5G-verkon hallinta on Telian omissa käsissä, ja se vastaa asiakkaidensa yksityisyydestä ja tietoturvasta. Telia havaitsee kybertyökaluillaan poikkeamat ja hyökkäykset verkkoliikenteessä.

 

2. 5G-verkoilla on eroja

 

Kaikkien 5G-verkkojen nopeudet ja ominaisuudet ovat samankaltaisia, mutta eri operaattoreiden verkot on rakennettu eri komponenteista. Yhtiön kumppanina verkon rakentamisessa on alusta asti ollut Nokia. 

 

3. 5G:n turvallisuudesta vastaat myös sinä itse

 

Jokaisen kannattaa tietää, missä oma data liikkuu. Tietoisuus tietoturvasta on osa uutta 5G-kansalaistaitoa. Henkilökohtaisten tietojen käsittely operaattorin verkossa ja kolmannen osapuolen palveluissa lisääntyy. Siksi jokaisen ihmisen on ymmärrettävä tietoturvariskit.

5G-puhelin ja -verkko ovat turvallisia, mutta edelleenkään käyttäjän ei kannata klikata tuntemattomia linkkejä. Selainten varoituksiin kannattaa luottaa. Jos sosiaalisessa mediassa esitetty tarjous on kovin edullinen, se on hyvä tarkistaa useista eri lähteistä. Älä harkitsematta anna yhteystietojasi mihinkään. Suojaa avoimissa verkoissa nettiselaus VPN:llä.

On todettu, että tietoturvariskit liittyvät usein päätelaitteiden toteutuksiin, sovelluksiin ja niiden käyttäjiin eli ihmisiin, aivan kuten tähänkin asti.

 

4. 5G ei säteile vaarallisesti

 

Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että mobiiliverkkojen luomat sähkömagneettiset kentät eivät ole vaarallisia ihmiselle eivätkä eläimille. Puolueettomia tutkimuksia on tuhansia – ja lisää tutkitaan 5G:n kehittyessä. Suomen 5G:lle asetetut säteilyn raja-arvot vastaavat kansainvälisiä suosituksia ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia. Kokonaissäteilyyn vaikuttaa myös se, että vanhaa tekniikkaa, kuten 3G-verkko, poistuu käytöstä samalla kun 5G:n käyttö yleistyy. Operaattorit vastaavat siitä, että säteilyn raja-arvoja noudatetaan ja tukiasemat asennetaan oikein. Riippumaton viranomainen Säteilyturvakeskus eli STUK seuraa operaattoreiden toimintaa, tutkimuksia ja raja-arvojen ajanmukaisuutta.

 

5. 5G on kehitetty yhdessä

 

5G-teknologian kehittämiseen on osallistunut satoja yrityksiä ympäri maailmaa, muun muassa Nokia ja Apple. Teknologia on eri tahojen yhdessä standardisoima. Keskeisiin toimijoihin kuuluu standardointijärjestö 3GPP (3rd Generation Partnership Project), joka kehittää mobiiliviestinnän teknistä määrittelyä maailmanlaajuisesti. Siihen kuuluu televiestintästandardijärjestöjä Aasiasta, Yhdysvalloista, Intiasta ja Euroopasta.

Yritykset ovat jo vuosia suunnitelleet, miten 5G-teknologia rakennetaan ja miten 5G-yhteydet toimivat turvallisesti tuotteissa ja palveluissa. Verkkolaitetoimijat ja operaattorit, kuten Telia, ovat voineet varmistaa verkon yhteensopivuuden ja turvallisuuden.

Standardisointi tapahtuu vaiheittain; kun uutta teknologiaa kehitetään, 5G:stä valmistuu aina uusi versio. Näin on varmistettu, että verkko-operaattoreilla on riittävästi vaihtoehtoja 5G-palveluiden vaiheittaiseen ja jouhevaan käyttöönottoon. Vuonna 2020 valmistui 5G:n 16. standardisointiversio. 17. päivitys tapahtunee alkuvuonna 2022.

 

*PÄIVITETTY 26.6.2024*

--

 

Lue lisää:


0 vastausta

Ei vielä vastauksia. Ole sinä ensimmäinen ja vastaa, kysy tai kommentoi!

Vastaa